FINANČNÍ UKAZATELE 2014 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
45 972 054 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
45 972 054 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
100 %
VÝDAJE ROZPOČET
43 138 496 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
42 825 188 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
99 %
SALDO ROZPOČET
2 833 558 Kč
SALDO SKUTEČNOST
3 146 866 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU