FINANČNÍ UKAZATELE 2014 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
34 957 384 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
31 727 801 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
91 %
VÝDAJE ROZPOČET
32 603 964 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
25 456 632 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
78 %
SALDO ROZPOČET
2 353 420 Kč
SALDO SKUTEČNOST
6 271 168 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU