FINANČNÍ UKAZATELE 2014 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
56 482 436 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
55 971 963 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
99 %
VÝDAJE ROZPOČET
55 518 952 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
53 406 601 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
96 %
SALDO ROZPOČET
963 484 Kč
SALDO SKUTEČNOST
2 565 362 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU