FINANČNÍ UKAZATELE 2014 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
39 359 384 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
33 619 949 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
85 %
VÝDAJE ROZPOČET
34 347 874 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
27 159 028 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
79 %
SALDO ROZPOČET
5 011 510 Kč
SALDO SKUTEČNOST
6 460 921 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU