FINANČNÍ UKAZATELE 2014 - 2019
PŘÍJMY ROZPOČET
68 030 766 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
67 085 453 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
99 %
VÝDAJE ROZPOČET
66 233 921 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
60 854 145 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
92 %
SALDO ROZPOČET
1 796 845 Kč
SALDO SKUTEČNOST
6 231 308 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU