FINANČNÍ UKAZATELE 2014 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
45 526 257 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
43 776 734 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
96 %
VÝDAJE ROZPOČET
42 693 501 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
36 109 066 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
85 %
SALDO ROZPOČET
2 832 757 Kč
SALDO SKUTEČNOST
7 667 668 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU