FINANČNÍ UKAZATELE 2014 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
28 231 714 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
31 297 515 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
111 %
VÝDAJE ROZPOČET
32 346 294 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
25 121 233 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
78 %
SALDO ROZPOČET
-4 114 580 Kč
SALDO SKUTEČNOST
6 176 281 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU