FINANČNÍ UKAZATELE 2014 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
35 107 384 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
32 153 548 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
92 %
VÝDAJE ROZPOČET
33 693 374 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
26 084 011 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
77 %
SALDO ROZPOČET
1 414 010 Kč
SALDO SKUTEČNOST
6 069 537 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU