FINANČNÍ UKAZATELE 2014 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
55 418 563 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
49 734 371 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
90 %
VÝDAJE ROZPOČET
52 483 780 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
48 343 162 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
92 %
SALDO ROZPOČET
2 934 783 Kč
SALDO SKUTEČNOST
1 391 209 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU