FINANČNÍ UKAZATELE 2014 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
42 100 984 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
37 700 152 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
90 %
VÝDAJE ROZPOČET
34 753 769 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
31 748 558 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
91 %
SALDO ROZPOČET
7 347 215 Kč
SALDO SKUTEČNOST
5 951 594 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU