FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.11.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Přijaté transfery
15 217 056 Kč
Nedaňové příjmy
7 904 818 Kč
Daňové příjmy
5 402 270 Kč
Kapitálové příjmy
26 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Všeobecná veřejná správa a služby
7 579 277 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
6 939 800 Kč
Služby pro obyvatelstvo
6 160 309 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
4 386 386 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
102 500 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
7 579 277 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
6 939 800 Kč
Služby pro obyvatelstvo
6 160 309 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
4 386 386 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
102 500 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč