FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
6 444 850 Kč
4
Přijaté transfery
4 454 816 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 129 716 Kč
3
Kapitálové příjmy
581 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
5 793 294 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 082 811 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 050 639 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 453 712 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
100 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 793 294 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 082 811 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 050 639 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 453 712 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
100 000 Kč