FINANČNÍ UKAZATELE 2014
Odkud plynou největší příjmy v roce 2014
Daňové příjmy
4 415 314 Kč
Nedaňové příjmy
1 129 726 Kč
Přijaté transfery
304 829 Kč
Kapitálové příjmy
134 500 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2014
Služby pro obyvatelstvo
5 676 581 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 865 571 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 659 156 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
146 963 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
92 631 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
5 676 581 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 865 571 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 659 156 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
146 963 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
92 631 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč