FINANČNÍ UKAZATELE 2014
Odkud plynou největší příjmy v roce 2014
1
Daňové příjmy
4 415 314 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 129 726 Kč
4
Přijaté transfery
304 829 Kč
3
Kapitálové příjmy
134 500 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2014
3
Služby pro obyvatelstvo
5 676 581 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 865 571 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 659 156 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
146 963 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
92 631 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 676 581 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 865 571 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 659 156 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
146 963 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
92 631 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč