FINANČNÍ UKAZATELE 2015
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
Přijaté transfery
4 769 939 Kč
Daňové příjmy
4 635 665 Kč
Nedaňové příjmy
1 133 383 Kč
Kapitálové příjmy
26 100 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
Služby pro obyvatelstvo
6 492 428 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 585 148 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 235 011 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
99 717 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
52 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
14 680 Kč
Služby pro obyvatelstvo
6 492 428 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 585 148 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 235 011 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
99 717 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
52 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
14 680 Kč