FINANČNÍ UKAZATELE 2015
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
4
Přijaté transfery
4 769 939 Kč
1
Daňové příjmy
4 635 665 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 133 383 Kč
3
Kapitálové příjmy
26 100 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
3
Služby pro obyvatelstvo
6 492 428 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 585 148 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 235 011 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
99 717 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
52 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
14 680 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
6 492 428 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 585 148 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 235 011 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
99 717 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
52 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
14 680 Kč