FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.04.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Nedaňové příjmy
7 203 200 Kč
Daňové příjmy
4 372 670 Kč
Přijaté transfery
195 400 Kč
Kapitálové příjmy
10 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
6 534 193 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 247 670 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
854 872 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
142 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
100 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
6 534 193 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 247 670 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
854 872 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
142 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
100 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč