FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
4
Přijaté transfery
8 982 901 Kč
2
Nedaňové příjmy
7 963 148 Kč
1
Daňové příjmy
5 823 892 Kč
3
Kapitálové příjmy
26 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
7 521 213 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
6 651 096 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 726 416 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 407 788 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
106 755 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
7 521 213 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
6 651 096 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 726 416 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 407 788 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
106 755 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč