FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Přijaté transfery
8 982 901 Kč
Nedaňové příjmy
7 963 148 Kč
Daňové příjmy
5 823 892 Kč
Kapitálové příjmy
26 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Bezpečnost státu a právní ochrana
7 521 213 Kč
Služby pro obyvatelstvo
6 651 096 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
3 726 416 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 407 788 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
106 755 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
7 521 213 Kč
Služby pro obyvatelstvo
6 651 096 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
3 726 416 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 407 788 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
106 755 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč