FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
1
Daňové příjmy
5 175 136 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 226 714 Kč
4
Přijaté transfery
204 207 Kč
3
Kapitálové příjmy
20 600 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
3
Služby pro obyvatelstvo
2 791 329 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 169 771 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
638 598 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
113 736 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
85 909 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 791 329 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 169 771 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
638 598 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
113 736 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
85 909 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč