FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Nedaňové příjmy
7 453 200 Kč
Daňové příjmy
4 384 670 Kč
Přijaté transfery
4 335 400 Kč
Kapitálové příjmy
10 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
7 454 197 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 664 872 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 250 576 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
153 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
100 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
7 454 197 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 664 872 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 250 576 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
153 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
100 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč