FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.09.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Nedaňové příjmy
7 823 200 Kč
Přijaté transfery
6 246 400 Kč
Daňové příjmy
4 845 270 Kč
Kapitálové příjmy
10 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
7 595 892 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 794 872 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 347 976 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
189 800 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
100 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
7 595 892 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 794 872 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 347 976 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
189 800 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
100 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč