FINANČNÍ UKAZATELE 2018
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
7 517 119 Kč
4
Přijaté transfery
2 335 182 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 050 579 Kč
3
Kapitálové příjmy
788 275 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
5 862 654 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 067 614 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 114 244 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 401 788 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
166 641 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 862 654 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 067 614 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 114 244 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 401 788 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
166 641 Kč