FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.04.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
6 415 850 Kč
4
Přijaté transfery
1 939 698 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 090 961 Kč
3
Kapitálové příjmy
0 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
3 926 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 946 648 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 342 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 030 636 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
100 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 926 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 946 648 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 342 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 030 636 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
100 000 Kč