FINANČNÍ UKAZATELE 2020 (k 30.04.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2020
1
Daňové příjmy
7 591 530 Kč
4
Přijaté transfery
1 484 900 Kč
2
Nedaňové příjmy
856 970 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2020
3
Služby pro obyvatelstvo
16 887 146 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 028 368 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
779 108 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
220 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
100 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
16 887 146 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 028 368 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
779 108 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
220 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
100 000 Kč