FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.03.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
4 127 000 Kč
Nedaňové příjmy
823 200 Kč
Přijaté transfery
95 400 Kč
Kapitálové příjmy
10 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
6 522 193 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 002 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
854 872 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
142 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
100 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
6 522 193 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 002 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
854 872 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
142 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
100 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
2 000 Kč