FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
6 415 850 Kč
4
Přijaté transfery
2 095 698 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 107 716 Kč
3
Kapitálové příjmy
231 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
4 704 062 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 975 898 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 609 259 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 430 261 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
100 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 704 062 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 975 898 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 609 259 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 430 261 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
100 000 Kč