FINANČNÍ UKAZATELE 2019 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
6 961 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 852 001 Kč
4
Přijaté transfery
1 415 056 Kč
3
Kapitálové příjmy
139 500 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
3
Služby pro obyvatelstvo
6 785 438 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 931 640 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 293 636 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
330 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
141 770 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
6 785 438 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 931 640 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 293 636 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
330 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
141 770 Kč